SPC software

productpage-spectrum-bg2DataLyzer® Spectrum er en SPC software pakke, som gør det nemt at indsamle og vise procesdata i realtid.  Det har en fleksibel opsætning og stærke funktioner, hvilket har gjort DataLyzer® til en af førende aktør inden for SPC software.

Trial & Buy

Kontakt os for support i forbindelse med evalueringen.

Tilmeld til gratis webinar Tilmeld til gratis demoversion Anmod om et tilbud

DataLyzer software til statistisk proceskontrol

DataLyzer® Spectrum er designet med de forskellige funktioner i organisationen i tankerne. DataLyzer® Spectrum er:

• nem at installere og opgradere

• nem at sætte op

• effektiv til at indsamle data fra forskellige datakilder

• brugervenlig med en logisk brugergrænseflade til operatøren

• hurtig til at give analyser og rapporter til ledere og ingeniører

• et af ledelsens redskaber til at drive til at drive forbedringsprocesser både inden for kvalitet og produktivitet (OEE er fuldt integreret).

DataLyzer® Spectrum Arkitekturen

For at opfylde kravene til SPC-system, som understøtter alle afdelinger i virksomheden, DataLyzer gemmer data i standarddatabaser som MS Access®, SQL Server eller Oracle®. Databasestrukturen er fuldt til rådighed for slutbrugeren med maksimal muligheder for at importere og eksportere. Konvertering mellem databaserne er fuldt ud mulig med hensyn til opgradering eller udveksling af oplysninger mellem forskellige produktionssteder. For at understøtte de forskellige funktioner er der udviklet separate moduler: DataLyzer Spectrum stand-alone: Dette modul bruges til systemopsætning og rapportering. DataLyzer netværk: Netværksmodulet er en tilføjelse til det enkeltstående modul og giver mulighed for fjernbetjent indtastning af data og overvågning af hundredvis af kontrolkort i realtid på oversigtsskærmen. DataLyzer Satellit: Dette modul bruges i produktionen, hvor data indtastes af operatørerne eller aflæses automatisk. DataLyzer Executive Monitor: Dette modul giver ledere adgang til at overvåge status og udskrive rapporter. Se omtalen af modulerne Gage Management, DataLyzer FMEA og DataLyzer SPC Wizard andre steder på hjemmesiden. DataLyzer importmuligheder omfatter forskellige stik og DLL’er til at importere data fra alle slags eksterne systemer. Data kan importeres automatisk fra databaser, MES-systemer, OPC servere, Excel-regneark, kameraer, tekstfiler mv. DLL giver kunderne mulighed for at integrere DataLyzer i deres egne specifikke programmer.

Features

 • DataLyzer® SPC Spectrum kan køre sammen med Windows® 7, Windows® 8, Vista, XP / NT / 2000 og Citrix® 32 og 64 bit.
 • DataLyzer® SPC Spectrum understøtter flere sprog (engelsk, spansk, kinesisk, fransk, tysk, hindi (Indien), hollandsk, portugisisk, russisk, arabisk, ungarsk, Slovenic, vietnamesisk, tyrkisk, polsk, tjekkisk, italiensk, dansk og svensk). Andre sprog kan hurtigt oprettes, hvis ønsket.
 • Real-time dataindtastning og analyse af diagrammer over variabler og attributter giver øjeblikkelig feedback og respons på procesproblemer.
 • Registrering og rapportering af OEE (Overall Equipment Effektivitet) data er fuldt integreret og giver organisationen én grænseflade og ét system kvalitets og produktivitetsforbedringer. Et separat modul er til rådighed for realtids OEE i produktionen, og dette modul er integreret i SPC-modulet
 • Karakteristika, der skal kortlægges, defineres hurtigt, og det er hurtigt at bygge databasen op ved at duplikere identiske dele og karakteristika.
 • Standardiserede måleprocesser og minimal overvågning af dataregistrering.
 • Prædefinerede instruktioner eller filer (doc, jpg, gif, mpeg, avi, txt, xls etc.) kan vedhæftes.
 • Prædefinerede årsager og tiltag fra din FMEA kan linkes til ”out-of-control” procesdiagrammer.
 • Email-advarsler til ingeniører eller ledelse, når processen er ude af kontrol.
 • Mulighed for automatisk rapportering til en eksisterende intranet.
 • Mulighed for søgning på batchnr., arbejdsskift, operatørID og andre sporbarhedsparametre
 • Automatisk eller manuelt beregnede kontrolgrænser.
 • Realtidsanalyser af statistikker, herunder CP, CPK, CPR PP, PPK, PPR, NCP, NCpk, NCpr, PPM
 • Mange alarmer i rød, gul, grøn og andre farver som realtidsindikatorer.
 • Øjeblikkelig detektering af processkift og ikke-tilfældige forhold inden for kontrolgrænserne .Matenatiske funktioner kan anvendes på indgående rådata, procesparametre og data fra andre karakteristika. Dette eliminerer behovet for beregninger under input.
 • Peg og klik faciliteter på kontrolkort for at slette punkter, redigerer undergrupper, indstille kontrolgrænser m.m.
 • Indbyggede brugerdefinerede porte til alle RS-232-kompatible interfaces og USB-stik.
 • Automatisk dataimport fra enhver datakilde, f. eks. Excel-filer, CSV eller tekstfiler, databaser.
 • Fuldt integrerbart med alle gængse og specielle softwareprogrammer
 • Mange forskellige rapporter er tilgængelige til at understøtte forskellige SPC processer.
 • Mange forskellige særlige funktioner til særlige brancher eller lande såsom vægtkontrol til fødevareindustrien, FDA regulativer til farmaceutisk industri kontrol, gruppe kontrolkort, CCC diagrammer, DPMO beregninger efter IPC regler osv.

Guided tour

Se en guided tour for at få et fuldt overblik over DataLyzer modulerne og hvordan de fungerer sammen. Tryk på knappen nedenfor. Tryk F11 på dit tastatur for at få et fuldt skærmbillede.

Se guided tour

PDF Brochure

Du kan downloade en PDF brochure med flere informationer.

Implementering

Selvom DataLyzer® Spectrum er brugervenlig og fleksibel, vil vi vil love dig, at det er nemt at implementere SPC med DataLyzer® Spectrum. Implementeringen af SPC er et stort projekt, som kræver omhyggelig planlægning. Ved at implementere DataLyzer® Spectrum udnytte vores store ekspertise kan du undgå nogle af faldgruberne og du har dermed større chancer for at få gode resultater. Vores support kan variere fra uddannelse i de grundliggende teknikker til fuld tids konsulentbistand. For at sikre, at du tager den rigtige beslutning, tilbyder vi en længere prøveperiode med fuld støtte, så du bliver helt sikker på, at DataLyzer® Spectrum er det rette værktøj for dig.

Kontakt os for yderligere information.