SPC Quickie

SPC Quickie

productpage-quickie-bg2.pngSPC Quickie er et begyndermodul til SPC software med X & R, X rullende R og Histogram / Kapabilitetsstudier. På kontrolkort kan data registreres i realtid. Dvs. stikprøver bliver straks beregnet og plottet i diagrammer, når data er registreret. SPC Quickie giver en fuld analyse og rapportudskrifter.

Trial & Buy

Afprøv vores software med fuld support under evalueringen.

Tilmeld til gratis webinar Tilmeld til en gratis demoversion Anmod om et tilbud

SPC Quickie

SPC Quickie modulet er SPC software skabt af både nye og erfarne brugere for at fremme det intuitive i brugen. Databasen kan nemt konverteres til det mere omfattende DataLyzer® Spectrum modul. SPC Quickie er et godt første skridt hen imod automatisk dataindsamling og rapportering af SPC data.

Egenskaber

SPC Quickie understøtter avancerede egenskaber som ODBC filstrukturer og direkte interface med RS-232 kompatible måleinstrumenter. SPC Quickie understøtter alle TS16949 krav til statistiske rapportering. Med ét museklik kan sproget ændres fra engelsk til 16 andre sprog. SPC Quickie er et enkelt SPC software program i realtid, som viser både gennemsnit og område, mens data registreres. Almindeligt anerkendte statistiske beregninger som Ppk, Cpk og CpR vises også straks.

Enkelthed

 • SPC Quickie er den nemmeste SPC software beregnet til hurtig implementering.
 • Menuen er intuitiv og minimerer behovet for startup træning.
 • Hjælpe- og søgefunktioner samt en nem brugermanual forklarer alle funktioner i SPC Quickie.
 • Data kan vises i regneark, hvor yderligere analyser og grafer kan udarbejdes.
 • Individuelle stikprøver kan redigeres ved at dobbeltklikke på et punkt på grafen.

Statistisk analyse med X-streg, R og glidende gennemsnit

 • Automatisk eller brugerdefineret skalering for at opnå den individuelle visning.
 • Automatisk beregning eller brugerdefinerede kontrolgrænser på X-streg & R grafer beregnet på fleksible analyser.
 • En korrigerende handling på op til 60 bogstaver kan indtastes for hver stikprøve for at dokumentere procesændringer.
 • Ude-af-kontrol punkter fremhæves ændringer og tendenser i et diagram.
 • Beregning af Cpk, CpI, CpR, Ppk, Ppi og Ppr udføres med det samme.

Kapabilitetsstudier/Histogram

 • Stikprøvestørrelse, middelværdi, sigma, skævhed, kurtosis, tre, fire, fem og six sigma grænser.
 • “Best-fit” fordelingsanalyse (Normal, Gamma, Beta, 2. approksimering af normalfordelingen).
 • Procent under den laveste grænse, procent over den højeste grænse, nedre og øvre Z værdi.
 • Cpk, Cp Indeks, Cp Ratio, Ppk, Pp Indeks, Pp Ratio, parts per million.

Data Entry and Display

 • Registrering af data i realtid (X-streg & R eller glidende X).
 • Grafer genberegnes efter hver stikprøvetagning, hvilket giver aktuelle analyser.
 • Data vises med det samme, hvilke giver øjeblikkelig feedback.
 • Redigering ved “Point-and-click” gør det nemt at ændre beregninger.
 • Automatisk eller brugerdefinerede kontrolgrænser og skalering gør det muligt at udarbejde rapporter, som opfylder brugernes behov.
 • Automatisk statistiske kontrolindikatorer i realtid for individuelle målinger ude af kontrol vises sammen med ændringer og tendenser.
 • Kontrolgrænser kan gemmes i hver fil, for lettere at finde multiple procesændringer.

Rapporter

 • Rapporter vises inden printning.
 • Bruger standard Windows® print drivers.
 • Rapporter printes i stående format.
 • Overskrifter kan defineres af brugerne og tilpasses til brugerens krav.
 • Eget firmanavn kan vises automatisk i masteren til alle udprint.

Filoprettelse og lagring af data

 • Filnavne på op til 24 bogstaver giver mulighed for præcist at identificere part og karakteristik.
 • Multiple karakteristika gemmes under én part.
 • Brugerdefinerbare stikprøvestørrelser fra 1-10.
 • Konvertere data fra tidligere SPC Quickie versioner.
 • MS Access® filstruktur mulig.
 • Linker uden videre til DataLyzer Spectrum SPC software, hvis du ønsker flere funktioner end SPC Quickie kan give.

Interface

 • RS-232, USB interface giver direkte input fra næsten alle måleinstrumenter.

Multilingual

 • Understøtter 17 sprog, bl.a. engelsk, tysk, fransk, spansk, kinesisk, russisk, hollandsk, portugesisk etc.
Se dokumentation

Du kan downloade en PDF brochure