SPC Wizard

SPC Wizard

productpage-spcwizard-bg2.pngSPC Wizard er et SPC software modul til variabler og attributbestemmelse. SPC Wizard er unikt, fordi det kombinerer en komplet SPC træning med processimuleringer og et spil med procesforbedringer med fuld funktionalitet og realtidsanalyser.

Trial & Buy

Prøv vores software med fuld support i testperioden.

Tilmeld til et webinar Tilmeld til en gratis demoversion Anmod om tilbud

SPC træning med variabler

Modulet for SPC træning med variabler indeholder en grafisk simulering af en tenniskanon. Programmet registrerer de positioner, hvor boldene lander. Landingen påvirkes af både almindelige og særlige årsager til variation. Programmet er udviklet til studerende, der allerede har et grundlæggende kendskab til SPC. Det lærer dem at anvende SPC i produktionen. Særlige årsager til variation kan programmeres til at forekomme ved forudindstillede antal tennisslag, så tilpassede eksempler på data kan produceres til træning. Studerende kan udarbejde kontrolkort og beregne kontrolgrænser til at opdage de særlige årsager til variation. Programmet hjælper de studerende med fuldstændig redegørelse for de principper og mange nyttige funktioner. Programmet beskriver også kapacitetsanalyse og brugen af kapacitetsindekser (CP, CPK, PP og PPK). Klik på knappen nedenfor for at se et eksempel på en træningssession, som forklarer proceskapacitetsanalysen.

Se eksempel på træning

SPC træning med attributer

I dette modul for SPC træning er attributprocesser simuleret ved at tage prøver fra en kasse fyldt med farvede perler. Resultaterne af simuleringen kan hurtigt vises på i et kontrolkort, Pareto diagram, et spredningsdiagram eller en tabel over resultater.  Uddannelsen modul indeholder også en komplet simulering af Demings eksperiment med røde perler.

Realtidsanalyse med variabler og attributer

SPC Wizard kan læse data fra Access, Excel eller DataLyzer direkte. Det betyder, at du kan vise kontrolkort og kapabilitetsanalyser med fremragende analysemuligheder uden manipulation af dine datafiler. Du kan definere en af tabel til indtastning af for nye data, herunder felter til tid og dato, noter, med andre produktionsoplysninger (f. eks. procesindstillinger og sporbarhed). Når data er blevet indtastet, kan du lave mange analyser med kontrolkort, histogram, Pareto diagram, multi vari analyse og spredningsdiagram. SPC Wizard indeholder mange funktioner til at lette dataanalyse, f. eks.:

 • beregne kontrolgrænser med enhver datasektion;
 • udføre analyser på valgfrie parametre såsom operatører, ordernumre, varenumre mv. (multi varians analyse)
 • vælge at attributter vises i et diagram;
 • multiple Pareto analyser, histogrammer eller kontrolkort;
 • tidsbaseret analyse;
 • tilføje noter til stikprøverne;
 • udelukke punkter fra beregningerne;
 • ændre antallet af kolonner i en Pareto;
 • kombinere prøver eller beregne intervaller mellem en særlig sjælden begivenhed;
 • vise forskellige diagrammer på en skærm;
 • tilføje oplysninger til prøverne for at tillade korrelationsanalyse mellem procesindstillinger og attributdefekter.
 • lave korrelationer mellem forskellige tabeller fra en anden SPC Wizard, Access eller Excel-fil baseret på fælles parametre

Guided tour

Der findes en guided tour, som give fuldt indblik i SPC Wizard. Klik på knappen nedenfor. Hvis du bruger Explorer, kan du se demoen på fuld skærm ved at trykke F11 på dit tastatur.

Se guided tour

Spil med procesforbedringer

I dette spil stilles den studerende over for 4 mulige særlige årsager til variation: To forskellige leverandører af bolde, rumtemperaturen, fejl i kanonen forårsaget af en svag fjeder og snavs på gulvet.  Den studerende skal anvende kontrolkort til at identificere, hvilke af de særlige årsager der påvirker processen. Spillet er vundet, når landingsposition for de sidste 100 slag er meget tæt på målet. Spillet er tabt, hvis den studerende forsøger at fjerne en særlig årsag, som ikke påvirker processen.

Du kan downloade en PDF brochure

Se brochure