Gage Management

pngSPC analyse er i høj grad påvirket af fejl i målesystem. Et målesystem består af bl.a. måleinstrumenter, inspektionsteknikker og fastspænding m.m. Enhver komponent kan introducere variation i målesystemet. Denne variation i målesystemet påvirker den samlede procesvariation i SPC analysen og dermed vigtige kvalitetsmål som CPK, PPK, ppm osv. DataLyzer® Spectrum Gage Management software hjælper med at kvantificere variationen i målesystemet og giver værktøjer til at reducere variationen.

Trial & Buy

Test vores software med fuld support under evalueringen

Tilmeld til et gratis webinar Tilmeld til en gratis demoversion Anmod om et tilbud

Contents Gage Management Software

De 3 komponenter i Gage Management systemet er:

 • Kalibrering
  Fastlægger om resultater fra et given målesystem er rigtige i forhold til en standard og om en bias er inden for et acceptabelt interval. Gage Management software gemmer en historik over kalibreringsanalyser for hvert målesystem.
 • Oplysninger om måleudstyr og leverandører heraf
  Placering, leverandør, leverandør som leveringsadresse, omkostninger, servicedata etc. Disse optegnelser vedligeholdes og giver hurtige oplysninger om seneste eftersyn eller udskiftning.
 • Repeterbarhed og reproducerbarhed (MSA)
  Systemet giver mulighed for hurtig og nem rapport i et format, der gør studierne let at udføre. Undersøgelsens resultater kan gennemgås enkeltvis og historisk. Systemet tillader yderligere sammenligning af alternative målesystemer i den givne proces for at minimere den samlede procesvariation.

MSA undersøgelser og rapporter opfylder ISO TS16949 kravene i MSA manualen.

Du kan downloade en PDF brochure

View brochure
Se guided tour

Den guidede tour viser dig, hvordan de væsentligste funktioner bruges

Kalibrering af måleudstyr

 • Intern og ekstern kalibrering understøttes
 • Historik over kalibrering, datoer for og planlægning af næste kalibrering understøttes
 • Kalibreringsprocedurer kan brugerdefineres og anvendes på alt måleudstyr.

Kalibrering er ofte den største driftsomkostning i kvalitetsafdelingen. Et effektivt system vil hjælpe dig med at reducere disse omkostninger.

Repeterbarhed & Reproducerbarhed (MSA)

Selv hvis et måleudstyr kan male præcist, hvor stabilt kan det så måle producerede komponenter?

 • Når det bliver brugt af den same person på forskellige tidspunkter.
 • Når det bliver anvendt af flere personer over tid.

DataLyzer Gage Management systemet kan bruges til standard Gage R&R og ANOVA undersøgelser.

Informationer om måleudstyr og leverandører

 • Informationer omfatter lokation, status, type, leverandørinformationer, intervaler for kalibrering og GRR etc
 • Leverandørinformationer er f. eks. adresse, kontaktpersoner, ordreinformationer etc.

Features

Liste over repiterbarhed og reproducerbarhed (Gage R&R)

Historik, datoer for og planlægning af næste Gage R & R undersøgelse giver oplysninger om, hvilke måleinstrumenter der skal undersøges inden for en given uge eller måned. 

Dataindtastning

 • Manuell med tastatur
 • Automatisk fra måleudstyr via RS-232 / USB
 • Import fra Excel regneark

Data Output

Preformaterede rapport er med i modulet.

Udskrift af labels er understøttet

Data Input & Analyse
Inputmåder omfatter: trial, random eller åben form/rækkefølge.

Kompatibilitet
Versioner findes til MS® Access, SQL Server® eller Oracle®. Kan bruges som selvstændigt modul eller sammen med DataLyzer® SPC software.

Multiple sprog:
Engelsk, Spansk, Fransk, Tysk, Hindi, Hollandsk, Portugisisk, Russisk,  Arabisk, Ungarsk, Slovensk, Vietnamesisk, Tyrkisk, Polsk, Tjekkisk, Italiensk og Svensk gør det muligt at bruge DataLyzer software international. Andre sprog, f. eks. dansk, kan tilføjes hurtigt.